.:: Bacciarelli.com :: The Bacciarelli Family Heritage site - Ród Bacciarellich ::
 
::.
Main Menu
· Home
Random Work of Art Gallery
Warszawa Stare Miasto tablica

Warszawa,_Stare_Miasto,_tablica_Bacciarelli.jpg
  Portrety różne
 

Wystawa Marcello Bacciarellego - Portrety
 Portret Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej(The Blue Marquise)
1757. Olej na płótnie.
Pałac w Wilanowie.
 Portret Barbary Sanguszkowej
1757.
Muzeum Okrêgowe w Tarnowie.
 Portret Apolonii z Ustrzyckich Poniatowskiej z synem Stanisławem
1757. Olej na płótnie. 143 x 114,5 cm.
Pałac w Wilanowie.
 Portret Izabelli z Poniatowskich Branickiej (siostra króla Stanisława Augusta)
Ok. 1757. Olej na płótnie. 139,5 x 103,5 cm.
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

 Portret Anny ze Scipionów Szaniawskiej
Ok. 1758. Olej na płótnie. 95,5 x 76 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Stanisława Poniatowskiego (1676-1762)
1758.
Pałac w Wilanowie.
 Portret Władysława Lubieńskiego, prymasa Polski
1760. Olej na płótnie.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Stanisław Poniatowski z żoną (rodzice króla)
1766-1771.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 Portret arcyksiêżnej Marii Krystyny
1766. Olej na płótnie.
Kunsthistorisches Museum, Wiedeń.
 Estera mdlejąca przed Ahaswerem
1776-1777. Olej na płótnie. 135 x 152 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Alegoria Sprawiedliwości (supraporta z Sali Audiencyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie)
Ok. 1776.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Szkic do plafonu w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, "Rozdział czterech żywiołów"
"Jowisz wyprowadzający świat z chaosu"
Ok. 1778. Olej na płótnie. 76,7 x 109,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Stanisława Augusta w kapeluszu z piórami
Po 1780. Olej na płótnie. 71 x 57cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Stanisława Lubomirskiego
Ok. 1780.
Pałac w Wilanowie.
 Portret Ludwiki z Poniatowskich Zamoyskiej
1780-1790. Olej na płótnie. 72 x 57 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
 Portret Andrzeja Olszowskiego
1781. Olej na płycie miedzianej. 89 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Julii Duhamel
1781.
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
 Portret Jana Amora Tarnowskiego
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Jana Karola Chodkiewicza
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Krzysztofa Mikołaja Radziwiłła
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Romana Sanguszki
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Stanisława Hozjusza
1781. Olej na płycie miedzianej. 87,5 x 70 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Stanisława Potockiego zwanego Rewerą
1781. Olej na płycie miedzianej. 88,5 x 71 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Portret Stanisława Augusta
1786. Olej na płótnie. 115,5 x 87 cm.
Lwowska Galeria Sztuki.
 Autoportret w konfederatce
Po 1787. Olej na płótnie. 70,5 x 57,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Autoportret w brązowym fraku
1793. Olej na płótnie. 70,5 x 57,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Stanisława Augusta z klepsydrą
1793. Olej na płótnie. 111,5 x 85,5 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Anny Karoliny Doroty Biron księżnej kurlandskiej
Ok. 1795. Olej na płótnie.
Pałac na wodzie.
 Portret Stanisława Małachowskiego, marszałka Sejmu
1808. 108 x 86 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Portret Józefa Radzimiñskiego, wojewody gnieźnieńskiego
Ok. 1810. Olej na płótnie. 65 x 54,5 cm.
Lwowska Galeria Sztuki.
 Portret Michała Jerzego Poniatowskiego (brat króla)
XVIII w. Olej na płótnie. 66,5 x 52 cm.
Własność prywatna.
 Portret Michała Józefa Rzewuskiego
XVIII w. Olej na płótnie.
Jakiś muzeum na Ukrainie.

 Search Bacciarelli.com
 
  Top


This website and all information disclosed is Copyright Tadeusz Bacciarelli 2001-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Dedicated to my father Stanislaw Bacciarelli 1924-2006