.:: Bacciarelli.com :: The Bacciarelli Family Heritage site - Ród Bacciarellich ::
 
::.
Main Menu
· Home
Random Work of Art Gallery
Warszawa Stare Miasto tablica

Warszawa,_Stare_Miasto,_tablica_Bacciarelli.jpg
  Historyczne Sceny
 

Wystawa Marcello Bacciarellego - Historyczne Sceny

 
 Traktat chocimski
1782-1783. Olej na płótnie.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Sobieski pod Wiedniem (szkic)
1782-1783. Olej na płótnie. 59 x 64 cm.
Muzeum Narodowe w Warszawie.
 Sobieski pod Wiedniem
1782-1783. Olej na płótnie. 33,9 x 28,6 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Król Władysław Jagiełło nadający przywileje Akademii Krakowskiej
1784. Olej na płótnie. 33,8 x 27,6 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów
1785-1786. Olej na płótnie. 33,2 x 30 cm
Zamek Królewski w Warszawie.
 Hołd pruski
1796. Olej na płótnie. 66 x 52 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
Replika "Hołdu pruskiego" z Zamku Królewskiego w Warszawie (1785-1786).
 Unia lubelska
1796. Olej na płótnie. 66 x 52 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.
Replika "Unii lubelskiej" z Zamku Królewskiego w Warszawie (1784).
 Nadanie Konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona
1811. Olej na płótnie. 86,5 x 73 cm.
Zamek Królewski w Warszawie.
 Cincinnatus
1795. Olej na płótnie. 61,6 x 49 cm.
Muzeum Narodowe w Krakowie, Sukiennice.

 

 Search Bacciarelli.com
 
  Top


This website and all information disclosed is Copyright Tadeusz Bacciarelli 2001-2018 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Dedicated to my father Stanislaw Bacciarelli 1924-2006